Prumyslová automatizace


 

Design výrobních stroju a zařízení

Samostatně, popřípadě ve spolupráci se zákazníkem navrhneme optimální design stroje pro danou aplikaci, zpracujeme nezávislý posudek již hotového návrhu.

 

Optimalizace výrobních linek, strojů a zařízení

Dle požadavku zákazníka provedeme analýzu pracovních cyklů stroje a navrhneme HW a SW řešení pro větší efektivitu jednotlivých zařízení, případně kompletních výrobních linek.

 

Výroba a zapojení elektrických součástí stroje

Zhotovíme dle zadaní elektrické propojení, kabely, kabelové svazky, popřípadě kompletní elektrické rozvaděče včetně řídícího systému (viz rozvaděčové systémy).

 

Výroba a úpravy mechanických částí zařízení

Pro danou aplikaci vyrobíme, popřípadě upravíme již hotové mechanické přípravky z oceli, nerezu, hliníku a titanu s přesností 1/100mm.